Категорије

субота, 11. март 2017.

ЗОРАН МИШИЋ, Подвиг једног живота и писања (I)


         Исидора Секулић обдарена је једним ретким својством, које бисмо могли назвати апсолутним слухом. При том мислим на оба ступња тога својства: на слух као дар да се, нагоном и културом, тачније: култивисаним нагоном, осете она једва мерљива треперења која једно велико уметничко дело издвајају из мноштва просечних, а на слух као способност примања разнородних, па и најопречнијих естетских вредности. Мало је писаца који су, као она, били читавог века пријемчиви за све што је ново а нису постали неосетљиви за вечите чари старине.
         Ретка музичка култура помогла је Исидори Секулић да у тајне језика, и нашег и туђих, продре подједнако суверено и до саме сржи. А осећање језика довело ју је до великог сазнања, које је и данас врховно сазнање науке: да се у свету људи, као и у световима који око нас круже, ништа не губи и не заборавља; да је свеколика људска мисао, од најдавнијих времена до данас, жива и присутна међу нама, макар нам се понекад чинило, у лудој нашој заслепљености блеском каквог новог сазвежђа, да смо јој замели трагове; да су и Његош, и Лаза Костић, и Едгар По, и Одн, и многи други песници које је Исидора Секулић упознала и заволела, наши савременици, део нашег властитог бића; да је модеран песник онај чији изванредни и непоновљиви глас долази из давнина наше свести, а одјек му се већ из пространства будућих враћа.
         То осећање континуитета, временско-просторног релативизма и свеопште „саобразности“, које су нам физичари и антрополози тако јасно образложили, у литератури се тек одскора коначно утврдило. Још донедавна модерни песници, упућујући своје погледе прошлости, тражили су у њој најчешће само оно што потврђује њихову мисао, њихово властито биће и тренутак у коме се оно рађа. У својим „претeчама“, Едгару Поу, немачким романтичарима, Лотреамону, Маркизу де Саду, они су гледали себе крње, једносмерне и једнобразне, пројекцију своје „несрећне свести“ и својих пролазних и ефемерних митова, а присутност исконске свести у себи, у њеним општељудским и националним одразима, у свеукупности њених оваплоћења, нису умели или нису хтели да обелодане. Данас песници, и наши и страни, све већма осећају прошлост и традицију не више као тегобу и сметњу, већ као саставни део себе, као живу покретачку снагу. Са подједнаком страшћу и приљежношћу они траже своје претке у себи, као што себе препознају у њима.
         Не тако давно, један млад и даровит писац из редова модерних жестоко се оборио на поруку Исидоре Секулић: да се у традицијама окреће коло историје. Данас када су пред нама и преводи Хегела, и Хераклита, и Фокнера, и Елиота, и Нервала, и Ајнштајна, и Леви-Брила, прави смисао ове поруке већ је лакше одгонотнути. Писцу који је знао да правовремено осети Растка Петровића и који данас са толико утанчаног слуха за ново преводи и тумачи Одна, тешко би, заиста, и неупутно било приписати конзервативне погледе на живот и уметност. Књиге оданости и правог родољубља које је Исидора Секулић посветила прошлости и традицијама значе најбодрије и најоданије одзиве будућности.

(1957)

З. Мишић, „Поезија и традиција“, Критика песничког искуства, СКЗ, Београд, 1996.

Нема коментара:

Постави коментар