Категорије

уторак, 28. фебруар 2017.

НЕНАД ГРУЈИЧИЋ, Слободан стих јесте поезија само уколико пева


Питање слободног и римованог стиха јесте, заправо, круцијални чвор на мапи савремене српске поезије. Слободан стих је неколико новијих деценија постао полигон за ћердање и проституисање песничког језика. Распродаја стихоклепачких којештарија постала је одликом једног времена које је изгубило критеријуме и образ пред прохујалим вековима поезије. (...)
Слободан и везан стих доживљавам и откривам као мушки и женски принцип песништва, као двоструки одраз mimesisa. Тек скупа, бели и метрички стих јесу једно. Као дан и ноћ, пунина круга, савршенство без пукотина у перцепцији наших уморних чула. Окрепљујућа је паундовска истина да песник с почетка – пише, а доције – пева. А слободан стих јесте поезија само уколико је певан, дакле створен у пуном ангажману искуства и надахнућа. Римован – такође, с тим што је пун замки и причинâ за оног ко хита да занат преломи преко колена. Песничку уметност и њен живот онтолошки храни и одржава таленат за таленат, пандан ономе што називамо свешћу о дару као видовитом еросу. А без таквог, у тоталној прогресији, ероса, нема ни танатоса. Нема, дакле, ни човека ни света. Песниково је да, поводом свега, не мистификује, већ да, озарен, отвара и проналази нове стазе и богазе у језику над језицима.
Читав један смешни погон херметичке поезије (у највулгарнијем смислу) васпоставио се у мрежи српског језика и оплеснивио златне нити једне традиције оплемењене непролазним лирским вредностима. Такозвани слободни стих постао је простор бескрајних слобода у којем се надмено газило крхко и прелепо биће класичног стиха. Под крхким подразумевамо суптилну грациозност класичне грађевине што почива на прецизним валерима заната. Крхко је, дакле, у исти мах стамено и моћно попут сунчеве светлости која се неће упрљати ако обасја и најгоре сметлиште. Везана форма тражи додатне напоре, она подразумева вишак дарова и бдења, и напокон, осећање континуитета такве красоте. Није случајно Езра Паунд рекао да се у зрелим годинама пређеног пута и искуства, у ствари, пева. Мало је рећи пише, јер, певати значи реализовати законодајне принципе и дамаре не само матерње мелодије језика, већ и откључати шифру компаративистичког увида у феномене форме и облика. Отуда су сонет (његов венац), терцина, сестина лирика или октава, на пример, прилика за цветање српског језика у формама које су никле негде другде. Насељавање глосе, на примњер, амброзијом српске мелодије и језика, јесте, у ставри, примена амалгамисаних моћи италијанске или шпанске, фрацуске или енглеске парадигме у нашем миљеу. То је, дакле, чин којим се не укида туђе, већ градивно подиже на сушти степен креације. Римован стих, био он исписан у руском или немачком језику, не потире своју језичку матрицу, без обзира што је зазидан у форми насталој у трећем језику.
Расправом о везаном стиху, и скретањем пажње на њега, никако не значи да слободан стих остаје без шансе. Напротив, прави песник подједнако пише и један и други стих, пример Брехта или, пак, Раичковића, најбоље говори да песник нема проблема са везаном формом, већ да лажни песници имају ту муку. Песник се установљује у своме дару и подразумева форму. Несретан је онај песник који олако обрушава се било који од два глобална обрасца. (...)
Јер, бити песник – значи грлити судбину. У језику и животу. Све остало је артифицијелна кокетерија.  


Н. Грујичић, „Судбина и језик“, Српски писци о српском језику, избор и предговор Милош Ковачевић, Источник, Београд, 2003. 

Нема коментара:

Постави коментар