Категорије

среда, 19. октобар 2016.

НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ, Незахвалност критичарског подухвата

Да је посао критичарев по много чему незахвалан у то, нажалост, не би требало никога посебно уверавати. Претежан број појмова и термина којима књижевни критичари и теоретичари прибегавају, изабран је, ако се тако може рећи, за невољу, то јест у недостатку неких других, предмету књижевне анализе, примеренијих појмова и термина.
Писац ових редова склон је да незахвалну ситуацију критичареву представи уз помоћ једног једноставног поређења. Ваља замислити неког истраживача који је наумио да се пробије кроз какав тешко проходан крај и који се у ту сврху испомаже мапом. Колико год та мапа била прецизна, њоме се овај тешко проходни предео не дâ чак ни приближно приказати у свој својој живој пуноћи. Ни најбоља мапа не може обезбедити истраживача од оних великих и драматичних изненађења које сваки додир са стварношћу неизбежно подразумева.

У сличном положају налази се и човек који је прегао да макар у најосновнијим цртама прикаже оно што је по његовој оцени битно за књижевни опус једног писца. Највише што такав човек може себи дозволити јесте да својим читаоцима понуди неку врсту књижевно-критичарске мапе, у коју су убележене макар неке кључне тачке уметничког предела о коме је реч.
Наравно, у зависности од субјективних могућности критичаревих као и од труда који је он у свој посао уложио, мапа ће бити мање или више исцрпна, мање или више прецизна, али све и да критичару неким чудом пође за руком да досегне максимум обухватности и прецизности у послу којег се латио остаје и даље она непрелазна међа сваког таквог подухвата, преко које би могао ваљда само Бог.

Никола Милошевић, Књижевност и метафизика, Службени лист СЦГ, 2003. 

Нема коментара:

Постави коментар