Категорије

недеља, 13. новембар 2016.

ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ, Поезија и сакрално (прожимање песничког и светог)

Поезија може без сакралног. Сакрално поготову може без поезије. Утонулост у молитву, Andacht, дакле препуштање сопственог бића смислу молитвеног текста, увек је нешто више и другачије од уживања у поетском, чак и онда када је молитвени текст срочен у стиховима. Само изговарање молитве, без посебне усредсређености на то куда нас она води, још није прави молитвени чин, сливеност са светим. За молитву су неопходне пажња и потпуна прибраност, које заједно чине могућим обраћање нечему што нас у потпуности превазилази, боље рећи: за обраћање некоме ко је у свему изнад нас, а ипак насможе „чути“ и разумети.
         Предавање чарима поетског текста, пак, има своје посебности и заокупља човеков дух, делујући истовремено и на емоције, независно од могућег дејства сакралног на целину човековог бића. При том је такође неопходна пажљивост у читању, али је она друге врсте. Ту се ослушкује шта све језик може, чиме нас звуком и значењем својих јединица, и сликама уобразиље које настају захваљујући њима, дира, покреће и одушевљава.
         Сапфу и Катула, али и много шта од Гетеа или Пушкина, много шта од Бодлера или Брехта можемо читати а да се при том уопште не упитамо о Богу или оностраном свету. Чак и ако можда до поезије држимо више него до било чега другог; то још не значи да нам је она „светиња“ у стварном смислу те речи. Можемо размишљати и о поезији која потиче из других културних кругова. Један степен пријемчивости за специфичне уметности делâ пониклих у културама којима имаче не припадамо, увек постоји. Када читамо преводе Румија, тешко да можемо избећи да се наше мисли и осећања не усмере ка божанском. Али зато нас успели преводи Башоа или Сајгјоа, тих без сумње изванредних старих јапанских песника, не приводе светом, у смислу који оно у нашој традицији превсходно има.
         Можемо се питати шта је претежније у делатности духа који настоји да захвати целину бивства, и шта је у људском искуству важније – свето или поетско. Ако останемо без коначног одговора на то питање, можемо ипак бити задовољни што смо, читајући и размишљајући, живећи, уопште дошли до њега.
         Песничко и свето се понекад укрштају. Сакрално може бити обогаћено поетским квалитетима, али такво обогаћење тешко да може представљати прираст у ономе што је у сакралном суштинско. То већ и стога што свето напослетку превазилази сваку језичку артикулацију, отима се и најингениознијим језичким формулацијама, и захваљујући њему се отвара човековом разумевању и доживљају. Пред сакралним се пре или касније занеми. Срасла са светим и урасла у њега, поезија не може да га дубински преобрази, али може данам га учини ближим. Сакрално се не затвара за лепоту, па ни за ону поетску, али није исто што и лепота, поетска или нека друга. Лепо се, у најбољем случају, придружује светом.
         Поезија, са своје стране, може у битном бити обогаћена сакралним садржајима, но свето као „тема“ или „материјал“ песме само по себи не гарантује још ништа, уколико је реч о уметничкој вредности. Тек успешна транспозиција светог, захваљујући одговарајућем песниковом раду у језику по мери и захтевима песничке лепоте, обезбеђује успех у овом погледу. Када се у своме песничком напору отвори за свето, песник отежава свој задатак. Да ли сакрално допушта игру, језички или сваку другу, нека остане отворено. Извесно је да је моменат игре у поезији безмало увек присутан.
          

Д. Стојановић, из огледа: „Поверење у Богородицу: Четири канона Ивана В. Лалића", У: Енергија сакралног у уметности, Службени гласник, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Београд, 2011. 

Нема коментара:

Постави коментар